Term of Use

Điều khoản sử dụng

Giấc mơ về những điều tâm linh - Ý nghĩa và điềm báo
Giấc mơ về những điều tâm linh – Ý nghĩa và điềm báo

I. Giới thiệu chung

 1. Website nghetinh.info thuộc quyền sở hữu của Công ty Điềm Báo AZ – Giải Mộng Ý Nghĩa, Biểu Tượng Trong Giấc Mơ (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 2. nghetinh.info cung cấp các dịch vụ tra cứu, giải mã giấc mơ, giải mã điềm báo và các dịch vụ tiện ích liên quan phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh của người dùng internet.
 3. Khi truy cập và sử dụng dịch vụ của nghetinh.info, bạn mặc định chấp nhận tất cả nội dung của Điều khoản sử dụng này.

II. Quyền và nghĩa vụ của người dùng

Quyền của người dùng

 • Sử dụng các dịch vụ thông tin của website với mục đích tra cứu và nghiên cứu cá nhân phi lợi nhuận.
 • Yêu cầu website cập nhật, chỉnh sửa thông tin sai lệch (nếu có).
 • Đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn.

Nghĩa vụ của người dùng

 • Tuân thủ mọi quy định của Điều khoản sử dụng và pháp luật Việt Nam hiện hành.
 • Không đăng tải lại nội dung của website dưới bất kỳ hình thức nào nhằm mục đích thương mại.
 • Không sử dụng bất kỳ công cụ, phần mềm nào ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của website.
 • Thông báo kịp thời cho website khi phát hiện thấy vi phạm Điều khoản sử dụng.

III. Quyền và trách nhiệm của nghetinh.info

Quyền của nghetinh.info

 • Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ đối với bất kỳ người dùng nào có hành vi vi phạm Điều khoản mà không cần thông báo trước.
 • Được miễn trách về mọi tổn thất, thiệt hại xảy ra đối với người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ của mình.

Trách nhiệm của nghetinh.info

 • Cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng và đầy đủ nhất về các dịch vụ.
 • Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của người dùng một cách nhanh chóng và triệt để.
 • Bảo mật thông tin cá nhân của người dùng.
 • Thông báo tới người dùng về việc thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng.

IV. Miễn trừ trách nhiệm

Website không đảm bảo tính không sai sót của thông tin được đăng tải trên website. Người dùng tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do tin tưởng và sử dụng các thông tin đó.

Website không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào về tài sản, thể chất, tinh thần của người dùng phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ do các nguyên nhân như: lỗi của bên thứ ba, sự kiện bất khả kháng, sự cố mạng internet,…

V. Bảo vệ quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài trường hợp pháp luật yêu cầu.

VI. Hiệu lực của Điều khoản sử dụng

Bản Điều khoản sử dụng này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Công ty có thể thay đổi Điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Sau khi cập nhật, phiên bản mới nhất sẽ được đăng tải công khai trên website để người dùng tham khảo. Người dùng có trách nhiệm tuân theo điều khoản mới để đảm bảo quyền lợi.

Đây là bản Điều khoản sử dụng được mở rộng và chi tiết hóa hơn cho website nghetinh.info. Tôi đã bổ sung trình bày rõ ràng các nội dung về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người dùng và của website.