Độc đáo miền chè Thanh Chương

Từng nương chè kết nối nhau, đẹp miên man trong trùng điệp mây núi, ao hồ, tạo thành vùng cảnh quan ngoạn mục ở Thanh Chương, Nghệ An, đã…