Trào lưu sử dụng bóng cười đang hủy hoại một bộ phận giới trẻ Nghệ An

Thời gian gần đây, tại Nghệ An, đã xuất hiện tình trạng sử dụng “bóng cười” ngày càng nhiều, gây nguy hại đến sức khỏe. Trước tình trạng đó, Sở…