Diễn Châu: Hàng trăm công nhân nhà máy may “đội nắng” đ ình công đòi quyền lợi

2 tuần trước

Hàng trăm công nhân của nhà máy may Wooin Vina (Diễn Châu, Nghệ An) tổ chức đ ình công để đ òi quyền lợi. Hiện, việc đ ối thoại đang được tiến hành.

Vào khoảng 7h45 (ngày 7/9), hàng trăm công nhân nhà máy may Wooin Vina thuộc Khu công nghiệp Tháp – Hồng – Kỷ, huyện Diễn Châu, (Nghệ An) tập trung đ ình công nhằm yêu cầu lãnh đạo công ty giải quyết các quyền lợi. UBND huyện Diễn Châu, Liên đoàn lao động huyện, cảnh sát giao thông, cảnh sát tr ật tự có mặt tại doanh nghiệp này và ổn định tình hình.

Công nhân nhà máy may Wooin Vina đình công đòi quyền lợi

Theo công nhân nhà máy may Wooin Vina, họ đình công do nhiều lần kiến nghị phía công ty gi ải quyết các chế độ lao động nhưng không được đáp ứng. Cụ thể, không khí làm việc c ăng th ẳng, tiền ăn trưa quá thấp, thời gian nghỉ buổi trưa ít, á p lực về tăng sản phẩm nhưng tiền thưởng thấp… Đặc biệt, một số công nhân đề nghị trục xuất bà quản đốc Khu vực 2 vì đ ối xử t ệ b ạc với công nhân.

Ông Tăng Văn Luyện – Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết, vụ việc đ ình công là do m âu th uẫn giữa công nhân của khu vực sản xuất số 2 và quản lý của khu vực này.

“Cơ quan chức năng của huyện đang phối hợp với lãnh đạo công ty để tổ chức đối thoại với công nhân. UBND huyện đã làm việc với công ty, nhưng chưa đạt được thỏa thuận”, chủ tịch huyện Diễn Châu cho biết thêm.

Lực lượng an ninh có mặt

Hiện, phía nhà máy may Wooin Vina đang mời đại diện 14 chuyền của khu vực 2 vào tổ chức đối thoại.

Cùng chuyên mục