Chủ tịch HĐND và Trưởng ban Tổ chức TP Hà Tĩnh bị khiển trách sau khi dính sai phạm

8 tháng trước

Ngày 16/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐND và ông Trần Quốc Đạt, Trưởng ban tổ chức TP Hà Tĩnh.

Theo đó, trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý chợ thành phố Hà Tĩnh, giai đoạn từ năm 2005 đến tháng 8/2012, ông Nguyễn Văn Quý đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý tổ chức bộ máy và người lao động, quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, đến mức phải xử lý kỷ luật.

Với cương vị là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ông Trần Quốc Đạt thiếu gương mẫu, đã vi phạm quy định về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình là sinh con thứ ba.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, động cơ, mục đích, nguyên nhân, hậu quả của vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã biểu quyết thi hành kỷ luật đối với ông Quý và ông Đạt bằng bằng hình thức khiển trách.

Cùng chuyên mục